Important Dates


Deadlines


Deadline for Congress fee payment: 31 August 2018
Extended deadline for Congress fee payment:15 September 2018
Deadline for abstract submission:
31 August 2018
Extended deadline for abstract submission15 September 2018
Deadline for registration:
31 August 2018
Extended Deadline for registration:15 September 2018
Schedule announcement:
17 September 2018
Congress date:
21 - 23 September 2018
  • Travel/Accomodations

  • Kırşehir

  • Kırşehir Ahi Evran University